Đang xem 25 giờ nhai bèo cầm cự giữa biển khơi của 4 ngư dân Nghệ An trước khi được cứu

25 giờ nhai bèo cầm cự giữa biển khơi của 4 ngư dân Nghệ An trước khi được cứu

Một ngày một đêm lênh đênh trên biển, 4 ngư dân Nghệ An gần như không còn hy vọng sống sót. Họ nhai bèo tây để cầm cự.
Có thể bạn quan tâm