Đang xem 68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook
Có thể bạn quan tâm