Đang xem 8 năm không "danh phận" có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa

8 năm không "danh phận" có nghĩa lý gì khi đàn bà chẳng còn cần một tình yêu đã nhạt nhòa

Cái giá để nhận ra bài học thì 1 chút thanh xuân cũng chẳng cần tiếc nuối. Đời còn dài, cơ hội còn nhiều phải không chị em ơi?
Có thể bạn quan tâm