Đang xem 9x bỏ đại học để làm người mẫu chuyên nghiệp: "Người yêu không bao giờ để mình đói!"

9x bỏ đại học để làm người mẫu chuyên nghiệp: "Người yêu không bao giờ để mình đói!"

Video News
Mutex / Mutex
"Làm nghề này thì cám dỗ là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi chỉ vì những lời nói ngọt và cám dỗ trước mắt mà người mẫu đánh mất bản thân. Mình được anh chị đi trước dặn là không được quá tham vọng"
Có thể bạn quan tâm