Đang xem Ai cũng thấy Coca và Pepsi vị khác nhau nhưng không rõ vì sao?

Ai cũng thấy Coca và Pepsi vị khác nhau nhưng không rõ vì sao?

Với một số người, Coca và Pepsi là món nước giống nhau. Nhưng hầu hết vẫn phải đồng tình rằng giữa chúng có điểm khác biệt nhất định về mùi vị.
Có thể bạn quan tâm