Đang xem Angela Phương Trinh tiếp tục gây phẫn nộ khi khuyên dùng Địa Long chữa ung thư, suy thận, chia sẻ món ăn kinh dị với giun đất

Angela Phương Trinh tiếp tục gây phẫn nộ khi khuyên dùng Địa Long chữa ung thư, suy thận, chia sẻ món ăn kinh dị với giun đất

Đến bao giờ Angela Phương Trinh mới dừng việc chia sẻ loạt thông tin không có kiểm chứng lên MXH?
Có thể bạn quan tâm