Đang xem Anh đầu bếp trình diễn màn "múa muôi" múc nước dùng cực điệu nghệ nhưng dân tình lại chỉ soi 1 chi tiết này

Anh đầu bếp trình diễn màn "múa muôi" múc nước dùng cực điệu nghệ nhưng dân tình lại chỉ soi 1 chi tiết này

Bạn có "soi" ra điểm bất thường nào trong cảnh múc nước dùng này không?
Có thể bạn quan tâm