Đang xem Anh Tây "gây bão" chợ đêm vì giả làm con ma-nơ-canh "troll" người Việt (Nguồn: @ kristian.wilkes)

Anh Tây "gây bão" chợ đêm vì giả làm con ma-nơ-canh "troll" người Việt (Nguồn: @ kristian.wilkes)

Đang đứng giữa chợ, anh Tây bỗng làm một chuyện khiến tất cả người Việt đi ngang phải “đứng hình”.
Có thể bạn quan tâm