Đang xem Anh Tú vừa có 1 nick name mới nghe cực 'Tây Ban Nha' và nguồn gốc của nó chính là...

Anh Tú vừa có 1 nick name mới nghe cực 'Tây Ban Nha' và nguồn gốc của nó chính là...

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Tri thức trẻ
Hóa ra cái tên rất "Tây" của Anh Tú lại được bắt nguồn từ tình huống này
Có thể bạn quan tâm