Đang xem Bà cụ nghẹn ngào khi được anh bộ đội và địa phương mang thực phẩm đến tận nhà, nhiều dân mạng cũng xúc động rớt nước mắt

Bà cụ nghẹn ngào khi được anh bộ đội và địa phương mang thực phẩm đến tận nhà, nhiều dân mạng cũng xúc động rớt nước mắt

Anh bộ đội còn giúp bà mang đồ vào tận trong nhà nữa!
Có thể bạn quan tâm