Đang xem Bà hàng xóm - hệ thống “camera chạy bằng cơm”: Thích thì đồn, không thích cũng đồn

Bà hàng xóm - hệ thống “camera chạy bằng cơm”: Thích thì đồn, không thích cũng đồn

Khi có ai đó bỗng nhiên "nghe bảo..." điều gì đó không hay về bạn thì chắc 90% cái người "bảo" đó chính là bà hàng xóm với khả năng 1 đồn 100.
Có thể bạn quan tâm