Đang xem Bà ngoại của 1 trong 8 học sinh đuối nước : "Ngày nào nó đi học về cũng nấu cơm chờ bà cùng ăn, giờ nó không chờ nữa rồi..."

Bà ngoại của 1 trong 8 học sinh đuối nước : "Ngày nào nó đi học về cũng nấu cơm chờ bà cùng ăn, giờ nó không chờ nữa rồi..."

Nỗi đau này biết khi nào mới nguôi...
Có thể bạn quan tâm