Đang xem Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn "hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình", tung bằng chứng "thép"

Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn "hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình", tung bằng chứng "thép"

Liên quan đến tin đồn "hóa điên hóa dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình", bà Phương Hằng đã lên tiếng làm rõ vấn đề này.
Có thể bạn quan tâm