Đang xem Bạch Long - lùn nhưng không ế: "Tôi lùn như vậy nhưng lại đào hoa. Một cô gái cao 1m7 mà yêu tôi chỉ có 1m5"

Bạch Long - lùn nhưng không ế: "Tôi lùn như vậy nhưng lại đào hoa. Một cô gái cao 1m7 mà yêu tôi chỉ có 1m5"

Video News
Ng D Cuong‎ / Tri thức trẻ
Bạch Long - lùn nhưng không ế: "Tôi lùn như vậy nhưng lại đào hoa. Một cô gái cao 1m7 mà yêu tôi chỉ có 1m5"
Có thể bạn quan tâm