Đang xem Bài toán siêu khó : "Cộng 3 số lẻ để ra 30", phải người thông minh lắm mới giải ra được!

Bài toán siêu khó : "Cộng 3 số lẻ để ra 30", phải người thông minh lắm mới giải ra được!

Đề bài toán như sau: Cho 8 số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dùng các số trên để tạo thành phép tính X + Y + Z = 30.
Có thể bạn quan tâm