Bạn biết gì về vũ trụ?

Những quan sát và phát triển của vật lý lý thuyết đã giúp suy luận ra thành phần và sự tiến triển của Vũ trụ. Để xem bạn có hiểu biết gì không nhé!
Có thể bạn quan tâm