Đang xem Bạn không cô đơn! Có tới hơn 2,76 tỷ anh em trên MXH từ châu Âu đến châu Á đang "kêu gào" vì lỗi Facebook đây!

Bạn không cô đơn! Có tới hơn 2,76 tỷ anh em trên MXH từ châu Âu đến châu Á đang "kêu gào" vì lỗi Facebook đây!

Facebook, Instagram và Messenger gặp lỗi trên toàn thế giới khiến việc liên lạc giải trí vô cùng bất tiện.
Có thể bạn quan tâm