Đang xem Bảo Anh: "Chuyện đâm sau lưng bao giờ cũng có, dù trong showbiz hay cuộc sống bên ngoài"

Bảo Anh: "Chuyện đâm sau lưng bao giờ cũng có, dù trong showbiz hay cuộc sống bên ngoài"

"Tôi chắc chắn chuyện đâm sau lưng bao giờ cũng có, kể cả trong showbiz hay cuộc sống bên ngoài. Trên đời này ai cũng sẽ bị ít nhất một lần", Bảo Anh khẳng định.
Có thể bạn quan tâm