Đang xem Bắt cận visual Nam Em tại đêm thi thời trang MWVN 2022: Ăn vận, sắc vóc thế nào mà bị lu mờ giữa các thí sinh?

Bắt cận visual Nam Em tại đêm thi thời trang MWVN 2022: Ăn vận, sắc vóc thế nào mà bị lu mờ giữa các thí sinh?

Nam Em xuất hiện khá tự tin nhưng bị cho là chưa nổi bật hẳn so với các thí sinh khác trong đêm thi thời trang.
Có thể bạn quan tâm