BB Trần hỏi khó làm Nam Thư "cứng họng" tại họp báo

Làm khó chị Nam Thư quá anh BB Trần ơi.
Có thể bạn quan tâm