Đang xem Bị các tài xế Grab quây đánh, thanh niên "bùng" tiền xe khóc lóc, cúi lạy: "Em xin anh"

Bị các tài xế Grab quây đánh, thanh niên "bùng" tiền xe khóc lóc, cúi lạy: "Em xin anh"

Video News
Mutex / Mutex
Mặc dù đã chắp tay van xin, nhưng thanh niên vẫn bị các bác tài xế quây đánh.
Có thể bạn quan tâm