Đang xem Bị đồn cấm nhập cảnh, Đàm Vĩnh Hưng đã rời Việt Nam sang Mỹ vì lý do gì?

Bị đồn cấm nhập cảnh, Đàm Vĩnh Hưng đã rời Việt Nam sang Mỹ vì lý do gì?

Đàm Vĩnh Hưng vừa rời Việt Nam để sang xứ sở cờ hoa.
Có thể bạn quan tâm