Đang xem Bill gates sẽ xây cả 7 nhà máy sản xuất vắc-xin Covid-19, chịu mất hàng tỷ đô để có vắc-xin sớm hơn vài tháng

Bill gates sẽ xây cả 7 nhà máy sản xuất vắc-xin Covid-19, chịu mất hàng tỷ đô để có vắc-xin sớm hơn vài tháng

J.D / daily show
Trong trường hợp nhanh nhất, Gates tin rằng chúng ta sẽ có vắc-xin COVID-19 trong 18 tháng nữa.
Có thể bạn quan tâm