Đang xem Bố là tỷ phú trước khi làm Tổng thống, con trai Donald Trump vẫn cắt cỏ, nhặt gạch kiếm tiền

Bố là tỷ phú trước khi làm Tổng thống, con trai Donald Trump vẫn cắt cỏ, nhặt gạch kiếm tiền

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
Tất cả các con của Tổng thống Trump đều không được phép uống rượu, hút thuốc hay bất kỳ chất gây nghiện nào, và tự lập từ sớm!
Có thể bạn quan tâm