Đang xem Bố mất chưa giỗ đầu thì mẹ cũng qua đời, hai đứa trẻ sống côi cút, đói ăn bên bà ngoại già yếu

Bố mất chưa giỗ đầu thì mẹ cũng qua đời, hai đứa trẻ sống côi cút, đói ăn bên bà ngoại già yếu

Video News
Mutex / Mutex
"Mẹ đi theo bố rồi. Mỗi khi nhớ bố mẹ thì cháu chỉ biết đứng bên bàn thờ nhìn ảnh cho đỡ nhớ thôi."
Có thể bạn quan tâm