Đang xem Brunch Date #5 - Châu Bùi: Trong tình yêu, tôi từng là "kèo dưới" nhưng giờ thì hết rồi !

Brunch Date #5 - Châu Bùi: Trong tình yêu, tôi từng là "kèo dưới" nhưng giờ thì hết rồi !

ShowLive
Huyền Trang / Tổ Quốc
(Tổ Quốc) - Những câu chuyện "thâm cung bí sử" khi đi tuần lễ thời trang, quan điểm về tình yêu,... tất cả đều được Châu Bùi chia sẻ cởi mở và thoải mái tại Brunch Date.
Có thể bạn quan tâm