Đang xem Brunch Date #6- Minh Hằng: "Gặp đúng người thì không cần phải hy sinh"

Brunch Date #6- Minh Hằng: "Gặp đúng người thì không cần phải hy sinh"

ShowLive
Thanh Trung / Tổ Quốc
(Tổ Quốc) - Hoạt động không ngừng nghỉ ở nhiều lĩnh vực và đến tuổi 35, với Minh Hằng thành công không còn gói gọn trong sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, cô không phải phân vân lấy cái này bỏ cái kia bởi vì phụ nữ có quyền được chọn hết.
Có thể bạn quan tâm