Đang xem Bức thư của con gái gửi đến người cha mắc Hội chứng Down: "Con muốn cả thế giới biết rằng cha tuyệt vời đến thế nào"

Bức thư của con gái gửi đến người cha mắc Hội chứng Down: "Con muốn cả thế giới biết rằng cha tuyệt vời đến thế nào"

Video News
Mutex / Mutex
"Con biết rằng, có thể cha sẽ chẳng thể đọc được những dòng này, nhưng con muốn cả thế giới biết rằng cha tuyệt vời thế nào!"
Có thể bạn quan tâm