Đang xem "Bức tượng Marianne vỡ nát" trở thành biểu tượng của cuộc bạo động Paris những ngày qua

"Bức tượng Marianne vỡ nát" trở thành biểu tượng của cuộc bạo động Paris những ngày qua

Bức tượng Marianne - Biểu tượng của tự do, bình đẳng và hữu nghị nay lại bị tàn phá dưới tay những người dân biểu tình để phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tại Pháp.
Có thể bạn quan tâm