Đang xem Buổi chào cờ lặng lẽ và phút mặc niệm ở mái trường nơi 8 em học sinh đuối nước thương tâm

Buổi chào cờ lặng lẽ và phút mặc niệm ở mái trường nơi 8 em học sinh đuối nước thương tâm

Video News
Mutex / Mutex
Buổi chào cờ vẫn diễn ra như vậy, nhưng sao bầu không khi có gì đó cay cay, chua xót. Các em từng là bạn bè ngày ngày cùng nhau cắp sách tới trường, vậy mà từ nay, lớp học khuyết đi một chỗ...
Có thể bạn quan tâm