Đang xem "Cà khịa" Taylor Swift , Thái Vũ phải lên tiếng xin lỗi: "Mọi lời chửi mắng, tôi sẽ nhìn vào đó để thấy lỗi sai, để mà sửa"

"Cà khịa" Taylor Swift , Thái Vũ phải lên tiếng xin lỗi: "Mọi lời chửi mắng, tôi sẽ nhìn vào đó để thấy lỗi sai, để mà sửa"

Video News
Mutex / n
Tuy nhiên, có vẻ như sự phẫn nộ của fan Taylor Swift vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Sau lời chia sẻ này, vẫn có nhiều bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào Vũ.
Có thể bạn quan tâm