Đang xem 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga nói về vai diễn 'tiểu tam' trong Về Nhà Đi Con: "Tất cả 'gạch đá' dành cho nhân vật tôi sẵn sàng tiếp nhận"

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga nói về vai diễn 'tiểu tam' trong Về Nhà Đi Con: "Tất cả 'gạch đá' dành cho nhân vật tôi sẵn sàng tiếp nhận"

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Tri thức trẻ
Mặc dù còn chưa xuất hiện nhưng vai diễn của Quỳnh Nga đã khiến khán giả phim Về nhà đi con "nóng mắt".
Có thể bạn quan tâm