Đang xem Cả team hợp sức tiêu diệt Trấn Thành nhưng vẫn không đỡ nổi câu chốt chí lí của "Thánh chơi dơ"

Cả team hợp sức tiêu diệt Trấn Thành nhưng vẫn không đỡ nổi câu chốt chí lí của "Thánh chơi dơ"

Video News
Mutex / Mutex
"Thánh chơi dơ" BB Trần lại một lần nữa khiến mọi người phải bất ngờ trong từng nước cờ.
Có thể bạn quan tâm