Cách chiên rán không sợ bắn dầu

“Ý tưởng lớn” để chiên thịt mà không bị bắn dầu tung toé, làm 1 lần là các lần sau nhàn: Đúng là gừng càng già càng cay.
Có thể bạn quan tâm