Đang xem Call Me Duy: 5 năm theo đuổi nghề KOC nghiêm túc, tôi có được rất nhiều thứ

Call Me Duy: 5 năm theo đuổi nghề KOC nghiêm túc, tôi có được rất nhiều thứ

Với hơn 7 năm kinh nghiệm đào tạo và mục tiêu trở thành đội ngũ Tiếp Thị Liên Kết chuyên nghiệp trong lĩnh vực Beauty & Wellness, Beauty Coach Academy đã hỗ trợ hàng ngàn thành viên trong quá trình phát triển kiến thức và kỹ năng. Với mục tiêu giúp các bạn trẻ hiểu hơn về nghề KOC, Beauty Coach Academy đồng hành mang tới podcast KOC Wanna Be.
Có thể bạn quan tâm