Đang xem Cấm thuyết giảng vô thời hạn với sư Thích Nhuận Đức vì lời lẽ khiếm nhã về bà con Khmer

Cấm thuyết giảng vô thời hạn với sư Thích Nhuận Đức vì lời lẽ khiếm nhã về bà con Khmer

Liên quan tới các phản ánh, bức xúc của dư luận về lời nói, thái độ khiếm nhã của Đại đức Nhuận Đức, sau khi xem xét, Giáo hội phật giáo Việt Nam đã thống nhất quyết định gia tăng hình thức kỷ luật đối với vị này.
Có thể bạn quan tâm