Đang xem Cấm xe máy ở Việt Nam năm 2030: Những chuyện trái ngược trên thế giới và các kết quả bất ngờ

Cấm xe máy ở Việt Nam năm 2030: Những chuyện trái ngược trên thế giới và các kết quả bất ngờ

Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) nhận định việc cấm xe máy lưu thông không phải là một giải pháp hiệu quả cho giao thông Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm