Camera trên Galaxy Note 8 đặc biệt như thế nào?

Camera kép lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone hàng đầu của Samsung, hãy xem sức mạnh của nó tuyệt vời đến đâu.
Có thể bạn quan tâm