Đang xem Cảnh chiên một loài bò sát khiến nhiều người rùng mình: "Bình thường đã sợ muốn chết rồi mà sao vẫn dám ăn"

Cảnh chiên một loài bò sát khiến nhiều người rùng mình: "Bình thường đã sợ muốn chết rồi mà sao vẫn dám ăn"

Thậm chí, có thời điểm, ăn loài vật này còn trở thành trend vì họ tin rằng nó có những công dụng đặc biệt.
Có thể bạn quan tâm