Cảnh hỏa thiêu tập thể bệnh nhân Covid-19 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Người chết được hỏa thiêu tại cánh đồng trống lần lượt ngày đêm không dứt
Có thể bạn quan tâm