Đang xem Cảnh sát Ấn Độ sẵn sàng dùng roi với những trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa

Cảnh sát Ấn Độ sẵn sàng dùng roi với những trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa

J.D / NY Post
Lệnh phong tỏa tại Ấn Độ sẽ kéo dài 21 ngày.
Có thể bạn quan tâm