Đang xem Cảnh sát Ấn Độ truy quét người không tuân thủ lệnh phong tỏa

Cảnh sát Ấn Độ truy quét người không tuân thủ lệnh phong tỏa

J.D / Global News
Lệnh phong tỏa 3 tuần của Ấn Độ được thực thi một cách nghiêm ngặt đến mức căng thẳng.
Có thể bạn quan tâm