Captain Marvel có đáng để ra rạp xem?

Ai đã đi xem "Captain Marvel" thì cho miếng nhận xét ngay nào.
Có thể bạn quan tâm