Đang xem Cát Phượng "Thấy cô gái nào tốt, tôi cũng nghĩ đến việc làm mai cho Kiều Minh Tuấn"

Cát Phượng "Thấy cô gái nào tốt, tôi cũng nghĩ đến việc làm mai cho Kiều Minh Tuấn"

Mutex / Afamily
Cát Phượng kể rằng Tuấn từng nhìn thằng mình và nói: "Tôi sẽ sống với em cho tới khi em chết"
Có thể bạn quan tâm