Đang xem Cây bắp cải to như cái thúng, 1 lá nấu đủ 1 bát canh: Mang về làm quà 8/3 thì "nhức nách"!

Cây bắp cải to như cái thúng, 1 lá nấu đủ 1 bát canh: Mang về làm quà 8/3 thì "nhức nách"!

Không biết nuôi trồng kiểu gì mà cây bắp cải lại to tới mức này chứ?
Có thể bạn quan tâm