Đang xem Cay cú vì bị ăn cắp mất yên xe đạp, người đàn ông "phục thù" bằng cách ăn trộm 159 cái yên khác cho bõ tức

Cay cú vì bị ăn cắp mất yên xe đạp, người đàn ông "phục thù" bằng cách ăn trộm 159 cái yên khác cho bõ tức

Có vẻ như việc mất chiếc yên xe đạp đã khiến người đàn ông Nhật Bản này rất buồn đến mức nảy ra "ý tưởng" đi ăn cắp yên xe của người khác để trả thù.
Có thể bạn quan tâm