Cháy rừng Australia ngày càng khủng khiếp, 6 triệu người trong tình trạng khẩn cấp

Hơn 60 điểm cháy rừng đang rừng rực thiêu đốt bang New South Wales, Australia, và dự kiến sẽ còn trầm trọng hơn khi nhiệt độ tiếp tục tăng cộng với gió lớn.
Có thể bạn quan tâm