Đang xem Chernobyl - Từ địa ngục của con người đến thiên đường của các loài động vật

Chernobyl - Từ địa ngục của con người đến thiên đường của các loài động vật

Video News
Mutex / Mutex
33 năm qua đi, Chernobyl vẫn là tử địa đối với con người.
Có thể bạn quan tâm