Đang xem Chỉ 1 câu nói của anh bộ đội mà khiến dân tình nức lòng, càng thương các anh dầm mưa đi phát đồ ăn

Chỉ 1 câu nói của anh bộ đội mà khiến dân tình nức lòng, càng thương các anh dầm mưa đi phát đồ ăn

Những khoảnh khắc các anh bộ đội đi phát đồ ăn đã trở nên vô cùng quen thuộc với bà con Sài Gòn.
Có thể bạn quan tâm