Đang xem “Chị Bình - Mẹ đầu rắn”: Trùm buôn người tàn bạo bị FBI truy nã nhưng cũng là “nữ hiệp” ở phố người Hoa

“Chị Bình - Mẹ đầu rắn”: Trùm buôn người tàn bạo bị FBI truy nã nhưng cũng là “nữ hiệp” ở phố người Hoa

Cuộc đời đa đoan của Trịnh Thúy Bình để lại nhiều giai thoại trong cộng đồng Hoa Kiều ở Mỹ, ngoài ra còn lưu dấu trong hồ sơ của FBI với tư cách bà trùm buôn người quyền lực, nhẫn tâm, xảo quyệt nhất thập niên 80-90.
Có thể bạn quan tâm